mgr Magdalena Dziób

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Wydział Rehabilitacji Ruchowej

Ukończone kursy

Terapia manualna Kaltenborn – Evjenth UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1

Funkcjonalna terapia manualna połączona z ruchem wg terapii Mulligana

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego
IPNFA Basic Course (M. Knott Concept) Prioprioceptywne Nerwowo Mięśniowe Torowanie
Kurs podstawowy Kinematic Taping Concept
Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Dystortion Model,
Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu,
Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa.

Ukończone szkolenia

Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu,
Diagnostyka i terapia zaburzeń systemu powięziowego
Nowoczesne metody rehabilitacji osób w wieku podeszłym
Techniki osteopatyczne – kompleksowa diagnostyka i terapia stawu kolanowego
Praktyczne zastosowanie technik osteopatycznych w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo – żuchwowego
Bobath – elementy metody w neurorozwojowej diagnostyce i terapii niemowląt i dzieci w okresie wczesnodziecięcym część I i II
Ocena funkcjonalna niemowląt z elementami terapii w oparciu o wzorce ruchowe
Artroskopia barku – nowoczesne metody terapii po artroskopii stawu barkowego
Stabilizacja kręgosłupa i stawów obwodowych z uwzględnieniem współczesnych koncepcji terapeutycznych
Neurodynamika i neuromobilizacje w terapii manualnej

mgr Judyta Moniak

Absolwentka Politechniki Opolskiej Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Instruktor fitness.

Ukończone kursy

Drenaż limfatyczny i kompleksowa terapia przeciwobrzękowa,
Masaż Tkanek Głębokich,
Kinesiotaping,
Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym,
Nowoczesne metody funkcjonalne w neurorehabilitacji,
Diagnostyka obrazowa w codziennej pracy fizjoterapeuty,
Terapia Manualna i Igłoterapia w ujęciu klinicznym,
Aerobik licence .

Warsztat:

Szyja w mięśniowo powięziowych tarapatach.